Academic Investigators

Principal investigators

Co-investigators

Experimental Officer

Dr Lars Christian JohansenDr Lars Christian Johansen

Post-Doctoral Researchers

Dr Godwin EnemaliDr Godwin Enemali

Gordon Humphries' photoDr Gordon Humphries
(2016-19)

Dr David Escofet-MartinDr David Escofet-Martin

Dr David WilsonDr David Wilson (2016-20)

Dr Abhishek UpadhyayDr Abhishek Upadhyay

Alex Tsekenis' photoDr Alex Tsekenis (2016-18)

Edward Fisher's photoDr Edward Fisher (2016-18)

Research Students

Metin IlkeMetin Ilke

Hibbah AhktarHibbah Ahktar

 Andrew GoughAndrew Gough

Robert RoyRobert Roy

Haokun WangHaokun Wang

Yong BaoYong Bao

Hancong WuHancong Wu

Yinghao LiYinghao Li

Zhixi ZhangZhixi Zhang